Česky English

Tým formula student

Tým Formula Student VŠB-TU Ostrava

Jsme mladý konstrukční tým Formula Student VŠB-TU Ostrava. Náš tým se skládá ze studentů bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu. Většina z nás studuje na Fakultě strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzitě v Ostravě. Samozřejmě mezi sebou máme také členy z jiných fakult - např. z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství či Ekonomické fakulty. V oblasti odborných konzultací se obracíme na naše interní i externí specialisty z automobilové praxe, zpracování materiálů, atp.

Společný cíl

Našim společným cílem je postavit konkurence schopné závodní vozidlo kategorie Formula Student, získat cenné vědomosti a zkušenosti, stát se odborníky a touto praxí tak zvýšit svou uplatitelnost na trhu. Jáko tým však máme jeden cíl, VYHRÁT!

Sponzoři a partneři projektu Formula Student

V rámci stavění formule se učíme taktéž komunikovat s firmami, sponzory a partnery, jejichž finančí i odborná podpora je pro ukutečnění našeho projektu klíčová. Chci se stát také partnerem.